Przemysłowe niszczenie dokumentów

Proces zniszczenia zbędnej dokumentacji "wrażliwej" zabezpiecza firmę przed ujawnieniem tajemnic

i wyciekiem poufnej informacji. 

Dzięki powierzeniu nam tego zadania:

- nie angażujesz cennego czasu własnych pracowników na prace związane z niszczeniem dokumentów,

- redukujesz koszty administracyjne, gdyż nie ponosisz  kosztów zakupu sprzętu oraz wywozu ścinek

- wprowadzasz jednolity standard polityki bezpieczeństwa informacji, nie inwestując w drogie urządzenia w skali całej struktury organizacyjnej

- dzięki niszczeniu "wrażliwej" dokumentacji uzyskujesz wyższy poziom utajnienia danych i nie narażasz firmy na ryzyko związane z odtworzeniem i odczytaniem przez niepowołane osoby treści "wrażliwej" dokumentacji

- oprócz dokumentacji papierowej możesz skutecznie zniszczyć inne nośniki informacji, w tym płyty CD, DVD, kasety VHS, pieczątki.

- po procesie zniszczenia przetworzona dokumentacja jest utylizowana i nie zanieczyszcza środowiska

- otrzymujesz certyfikat poświadczający wykonaną usługę